خبر آنلاین

فیلم | چرا ستاره‌ها از آسمان شهرهای بزرگ ناپدید می‌شوند؟

فیلمی کوتاه از صور فلکی نجومی در آمریکا نشان می دهد که چگونه آلودگی نوری، تقریباً بطور کامل ستاره‌ها را در آسمان شهرهای بزرگ می‌پوشاند و محو می‌کند. در این ویدئو، سطوح آلودگی نوری از سطح ۸ تا سطح یک و تأثیر آن بر چهرۀ آسمان را مشاهده خواهید کرد.

ادامه ...