سیتنا

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ملی پست باید بازنگری و ترمیم شود

معاون پستی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران، فرآیند محوری را بهترین و مناسب‌ترین شکل دستیابی به بهره وری و سود در شبکه‌ی پستی برشمرد.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه ...