خبرگزاری پانا

روستای شگفت انگیز در ۳۰کیلومتری شهربابک

تهران (پانا) - میمند، یک روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان شهربابک-کرمان است . این روستای شگفت انگیز در ۳۰کیلومتری شهر شهربابک قرار دارد . میمند با خانه های کنده شده در دل کوه در تیرماه۹۴ به ثبت جهانی رسید .

ادامه ...