شفقنا

روایتی ار زندگی مسالمت آمیز شیعیان و اهل سنت در روستای کوچکی در کامبوج+ تصاویر

شفقنا زندگی- روستای کوچکی در کشور کامبوج سکونتگاه ۴۲ خانواده شیعه مذهب است. این تعداد بیشترین تراکم جمعیتی شیعیان در این کشور خاور دور محسوب می شود. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روستای «ویهیار سامبو» در ایالت «تبنگ خموم» کشور کامبوج مسکن مسلمانانی است که از زمان سکونت خود در این...

ادامه ...