شهر ‌سخت افزار

برای اولین بار در سراسر کشور صورت گرفت؛ بهره‌برداری تجاری ایرانسل از IPv6

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، امکان استفاده تمامی مشترکان سرویس نسل ۲، ۳، ۴ و ۴.۵ اینترنت همراه و اینترنت نسل چهار ثابت (TD-LTE) ایرانسل از این بستر فراهم شده است.

ادامه ...