فرتاک نیوز

لحظه شلیک موشک از جنگنده F16 + فیلم

سالهاست جنگنده های F16 برتری هوایی خود را نسبت به سایر جنگنده های هم نسل خود نشان داده اند.

ادامه ...