شفقنا

باور مدیران به نقش رسانه در مدیریت بحران‌ها تقویت شود؛ پیشنمازی در گفت‌وگو با شفقنا رسانه مطرح کرد

شفقنا رسانه- سمیرا بختیار: گفته می‌شود خبرنگاران برای انجام فعالیت خود در زمان بحران نیاز به آموزش‌های ویژه‌ای دارند. همچنین همه‌ی رسانه‌ها حتی رسانه‌های تخصصی می‌توانند نقش مهمی در زمان وقوع یا قبل و بعد از بحران داشته باشند. پروانه پیشنمازی با اشاره به‌ضرورت وجود رسانه‌های...

ادامه ...