سخت افزار مگ

شرط وزیرارتباطات برای ادامه فعالیت تلگرام

همانطور که اطلاع دارید در روزهای گذشته عملکرد پیام رسان تلگرام و شبکه اجتماعی اینستاگرام دچار مشکل شده است و امکان دسترسی به آنها بدون تغییر IP امکانپذیر نمی باشد. در روزهای گذشته شایعه فیلترنیگ دائمی تلگرام شنیده میشد، اما پس از مدتی این اخبار تکذیب شد. امروز محمد جواد آذری جهرمی،...

ادامه ...