خبر آنلاین

برگزاری کنفرانس بزرگداشت ۴۰ سالگی علوم در جامعه آزاد در آمریکا

مرکز کنفرانس‌های سالانه علوم پزشکی و فناوری کنفرانسی را با موضوع «فایرابند ۲۰۱۸: بزرگداشت ۴۰ ساله علوم در جامعه آزاد» در دانشگاه تگزاس در دالاس ریچاردسون، آمریکا برگزار می کند.

ادامه ...