خبر آنلاین

فیلم | دیدار صمیمانه وزیر کار با کشاورزان یک روستا

علی ربیعی وزیر کار در دیدار صمیمانه با کشاورزان روستای ریکنده قائمشهر با اشاره به اینکه مزارع نیشکر نسبت به برنج آب کمتری استفاده می کند اما قیمت فروش این محصول با برنج برابری می کند گفت: سیاست ما این است که با درآمدزایی به آب و خاک فشار کمتری وارد کنیم.

ادامه ...