فرتاک نیوز

تمام میوه هایی که با یبوست مبارزه می کنند

یبوست می تواند با سایر بیماری های گوارشی مانند سرطان روده بزرگ، دیورتیکولیت و هموروئید همراه باشد.

ادامه ...