ایران آرت

پایان همکاری بهاره افشاری با سردار آزمون

فیلمبرداری مستند "سریک" همزمان با تولد 23 سالگی سردار آزمون پایان یافت.

ادامه ...