ایران آرت

مل گیبسون 62 ساله شد/ "شجاع دل" سینما در انتظار اسکار سوم

مل گیبسون در حالی شمع 62 سالگی خود را فوت کرد که امیدهای بسیاری به دریافت سومین جایزه توسط او وجود دارد.

ادامه ...