ایران آرت

هنوز فضای مجازی را نشناخته‌اید! / واکنش دیرین دیرین به فیلتر تلگرام

تهیه کننده دیرین دیرین از کسب و کارهایی که بخاطر فیلترینگ تلگرام نابود می‌شوند گفت.

ادامه ...