ایران آرت

تجلیل زمستانی از سالار عقیلی

این هنرمند در جشن کانون ادبی زمستان مورد تجلیل قرار گرفت.

ادامه ...