ارانیکو

ورود بانک مرکزی به به ماجرای کمیاب شدن دلار در بازار

ارز مداخله‌ای عبارتی نقش‌بسته روی تابلوی صرافی‌های عامل بانک مرکزی است که با ورودش به بازار ارز، دلار سه‌نرخی شد.

ادامه ...