نوآوران

به دنبال رفع فیلتر هستیم+ فیلم

وزیر ارتباطات: فیلتر تلگرام احترام به کاربر ایرانی است، مگر اطلاعات خصوصی یا موضوع سیاسی خواسته ایم؟ فقط خواهان ترویج نشدن خشونت هستیم.

ادامه ...