خبرگزاری میزان

تاثیر تربیت قولی و عملی بر کودکان

کارشناس علوم قرآنی گفت: تربیت قولی و عملی هر دو در تاثیرگزاری بر فرزندان موثر است. خدا در قرآن کریم می فرماید تربیت عملی نتیجه بسیار زیادی در فرزندان دارد.

ادامه ...