ارانیکو

تعیین تکلیف سهام عدالت تا دو هفته‌ی آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به‌زودی امکان نقل‌وانتقال سهام عدالت در بازار سرمایه فراهم می‌شود، گفت: سهام عدالت اکنون ۱.۵ میلیون تومان می‌ارزد و به ۵۰ میلیون نفر اختصاص می‌یابد.

ادامه ...