خبر آنلاین

پیش‌بینی وزیر اقتصاد از میزان رشد اقتصادی در سال جاری

مهر نوشت: وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سالجاری به نسبت ۹۵، پیش بینی تحقق رشد میانگین ۷درصدی اقتصاد در سال جاری را، به لحاظ عدم تاثیر پذیری از افزایش صادرات نفت را مهم دانست.

ادامه ...