ارانیکو

مسعود کرباسیان: اقتصاد رشدی ۷ درصدی را پیش رو خواهد داشت

وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سالجاری به نسبت ۹۵، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین ۷درصدی اقتصاد در سال جاری را، به لحاظ عدم تاثیر‌پذیری از افزایش صادرات نفت را مهم دانست.

ادامه ...