ارانیکو

سهمیه‌بندی بنزین غیرضروری است

اتفاقاتی که این روز‌ها در کشور ما مشاهده می‌شود؛ اعم از تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس و اظهارنظر و تصمیمات نمایندگان مجلس،‌ همه در یک نقطه اشتراک دارند،‌ آن هم این است که ما نیازمند شفافیت در جامعه به ویژه در رفتار مسئولان ارشد کشور هستیم تا روند تصمیم‌گیری سهل شود.

ادامه ...