خبرگزاری میزان

فردی که پیش از این در منصب کلیدی کشور بوده امروز مدعی شده، اما جواب نمی‌دهد / چرا حالا که قرار است قوه قضاییه به تخلفات اطرافیانتان رسیدگی کند مدعی شده‌اید؟

نقدی خطاب به مسئولان سابق که امروز مدعی شده اند، گفت: اگر موضوع عدالتخواهی است چرا پیش از این ساکت بودید و هم اکنون که قرار است قوه قضاییه به تخلفات اطرافیانتان رسیدگی کند مدعی شده اید؟ مردم نباید این عوام فریبی‌ها را باور کنند.

ادامه ...