فرتاک نیوز

نفت تهران- پرسپولیس؛ سیستم عجیب سرمربی نفت

سرمربی نفت تهران با گل نخوردن از پرسپولیس سیستم عجیبی را در نظر گرفته است.

ادامه ...