فرتاک نیوز

ساعتی قبل از اعدام قاتل ستایش چگونه است؟ / ناخواسته هایی برای پسر سر به زیر همسایه+عکس

خاطره قشنگی نیست اما هستند کوچه پس کوچه‌هایی که در آن مجرمان از چوبه دار بالا رفته‌اند. اما این بار تصمیم بر آن شد که اعدام در محل وقوع جرم‌ (خیرآباد ورامین) صورت نگیرد. شاید دفتر خواب‌های آشفته دخترکان قد و نیم قدی که چند متر آن طرفتر از خانه ستایش به مدرسه می‌روند، برای همیشه...

ادامه ...