خبرگزاری میزان

آشوبگران از مردم جدا هستند / آشوب‌ها حاصل طراحی بیگانگان است

دبیر شورای نگهبان گفت: برخی در این تجمعات حضور یافته بودند که شعار‌های هنجارشکنانه می‌دادند و به مقدسات مردم توهین می‌کردند و دنبال این بودند که این تجمعات را به حربه‌ای برای ضربه زدن به کشور تبدیل کنند، این گروه از مردم جدا هستند و آشکار است که با تحریک دشمنان ایران اسلامی به...

ادامه ...