فرتاک نیوز

آتش سوزی در یکی از رستوران های گرگان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان گفت: آتش سوزی رخ داده در آشپزخانه یکی از رستوران های گرگان واقع در خیابان ۵ آذر گرگان مهار و اطفا شد.

ادامه ...