دنیای اقتصاد

بسته اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام

دولت یک بسته انگیزشی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام تدارک دیده است. برای اتمام بیش از 14 هزار طرح نیمه‌تمام ملی و استانی، 68 هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است.

ادامه ...