دنیای اقتصاد

انحصارزدایی ازوام مسکن

انحصار «انتشار اوراق تسهیلات مسکن»، با ورود یک بانک دولتی به این حوزه تامین مالی، شکسته می‌شود. یک بانک طرحی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن از محل اوراق تهیه کرده که بر مبنای آن، به سپرده‌گذاران نوعی از حساب بانکی، در ازای یک دوره مشخص سپرده‌گذاری، اوراق تسهیلات مسکن...

ادامه ...