فرتاک نیوز

مسیر سخت شفر در هفته های پیش رو

روزهای سخت استقلال از راه فرارسیده است و از حالا وینفرد شفر باید برای مواجه شدن با این روزهای سخت استراتژی خود را مشخص کند.

ادامه ...