سیتنا

امکان معرفی شبکه‌های اجتماعی جایگزین برای شبکه‌های پرتعداد فعلی

مشاور وزیر کشور، گفت: امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر اینصورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی...

ادامه ...