شفقنا

هوای تهران همچنان «ناسالم» است

شفقنا- هوای تهران برای گروه های حساس، همچنان ناسالم است. به گزارش مهر، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۰/۲۲ را ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد. بر اساس این گزارش، منواکسیدکربن:پاک(۴۱)،ازن: پاک(۱۹)، دی...

ادامه ...