شفقنا

کاخ سفید: ترامپ برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرد

شفقنا- کاخ سفید تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند با این حال این کار را برای آخرین بار انجام می دهد.

ادامه ...