خبر آنلاین

مهاجرنیا: مسئولان از اول انقلاب تاکنون حلقه فامیلی شده‌اند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اظهار کرد: ملت دشمن ما نیست. ظرفیت ملت را نگذاریم هرز شود. این را برای حفظ هویت و اقتدارمان در دنیا به کار بگیریم.

ادامه ...