خبرگزاری میزان

خدا می‌داند که در آن شب شنبه و صبح شنبه چه بر ما گذشت/ روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان...

خدا می‌داند که در آن شب شنبه و صبح شنبه چه بر ما گذشت، برادر‌ها از روی مسؤولیت و احساس وظیفه، با فشردگی تمام، فکر و تلاش می‌کردند که چگونه قضایا را جمع‌وجور کنند. مکرر از من به عنوان عضو شورای رهبری اسم می‌آوردند، که البته در ذهن خودم آن را رد می­‌کردم؛ اگرچه به نحو یک احتمال...

ادامه ...