خبر آنلاین

بازیگر سرشناس کل دستمزدش را به خیریه بخشید

مارک والبرگ تمام پولی را که برای فیلمبرداری دوباره «تمام پول‌های جهان» گرفته بود، به خیریه اهدا کرد.

ادامه ...