نوآوران

میزان عیدی معلمان، فرهنگیان و ... مشخص شد

یکی از مهمترین موارد کارمندان، فزهنگیان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می‌شود.

ادامه ...