شفقنا

چرایی افزایش طلاق در قم در گفت وگوی شفقنا با کارشناسان: جوانان قمی جوانی نمی کنند/ آمار بالای آسیب های اجتماعی به بزرگان حوزه ارائه شود

شفقنا زندگی-الیزا ذوالقدر: زیر پوست حاکم بر این شهر آمارها حکایت دیگری دارند. بالاترین نرخ طلاق در مذهبی ترین استان ایران؛ این موضوعی نیست که بتوان نادیده از کنارش گذشت. مدیرکل ثبت احوال قم نرخ طلاق در این استان را بالاتر از میانگین کشوری ذکر کرده و گفته است:  در سال ۹۵، نرخ طلاق...

ادامه ...