خبر آنلاین

کاربران خبرآنلاین نظر دادند/ کارت سوخت؛ آزمون و خطا را متوقف کنید

اگر کارت سوخت خوب بود چرا رفت؟ اگر بد بود چرا برمی گردد؟ این سئوال کلیدی کاربران خبرانلاین در پاسخ به این سئوال مهم است که آیا با بازگشت کارت های سوخت موافق هستید؟

ادامه ...