شهرفردا

آغاز عملیات اجرائی برنامه ملی بازآفرینی شهری در خراسان شمالی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از آغاز عملیات اجرائی برنامه ملی بازآفرینی شهری در استان خبر داد.

ادامه ...