انصاف نیوز

علت نارضایتی مردم از نگاه پزشکیان

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که ما ندانیم در چه جایگاهی قرار داریم و بدون توجه به امکانات خود وعده داده و توقعاتی در مردم ایجاد کنیم، نتیجه‌ آن موجب نارضایتی مردم  خواهد شد،  باید نسبت به اندازه‌ بودجه و امکانات خود برای مردم سفره پهن کرده و وعده دهیم. . به گزارش ایسنا،...

ادامه ...