شفقنا

چرا ترامپ داوطلبانه هنجارهای سیاست بین المللی را در هم می شکند؟

شفقنا- ترامپ به صورت داوطلبانه هنجار‌های بین‌المللی، دیپلماتیک و سیاسی را خدشه‌دار می‌کند. ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ در سیاست های بین المللی، توافقات بین المللی و پیمان های جهانی، یک رفتار کاملا آگاهانه و متناقض دارد. ایالات متحده در عرصه های همکاری و کمک به کشور های...

ادامه ...