آرمان شرق

این تصویری زیبا از فیلمی هالیوودی نیست اینجا دریاچه ارومیه است

آرمان شرق: تصویری دیدنی از لحظه برخورد صاعقه بر سطح خشک شده دریاچه ارومیه نوشته این تصویری زیبا از فیلمی هالیوودی نیست اینجا دریاچه ارومیه است اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...