صراط

توسل‌به اخبارجنسی برای‌کلیک+عکس

ی‌بی‌سی نشان داده علاقه خاصی به همجنس‌بازی دارد؛ چرا که تقریبا امکان ندارد برنامه‌ای مربوط به همجنس‌بازی حتی در دورافتاده‌ترین مناطق جهان برگزار شود و گزارش تمام رنگی رسانه دولتی بریتانیا از آن وجود نداشته باشد.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail