شفقنا

درمان افسردگى با محوریت صحیفه سجادیه

معنویت و روحانیت در صحیفه سجادیه جنبه حقیقى دارد و از هرگونه وهم گرایى به دور است.در نگرش این کتاب نورانى، سلامت واقعى در سایه عمل به سنن پایدار الهى امکان پذیر است و تقید به آن، امنیت ذهنى، روانى و روحانى را براى انسان فراهم مى آورد. به گزارش شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری...

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail