قدس آنلاین

به‌خدا بهشت دنیاست...

احمد عبدا...زاده مهنه - در حق عسل جفاست اگر آن را بچشی و لذت چشیدنش را به دیگران نچشانی. نه این‏که بخواهم سرزمینی را به عسل تشبیه کنم که مرگ در کام سرداران بی‏سرش از عسل شیرین‏تر است؛ ...

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail