افکار

رقیب چینی برای گل رضایی + فیلم

گل سریع غلامرضا رضایی به فجرسپاسی شیراز بازتابی فوق العاده در رسانه های بین المللی داشت.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail