پارس

برگزاری آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت به عمل آورده است.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail