دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ / Monday, 23 October, 2017

شاملو، احمد


◊  مولوی

     1  •  ترک ۱ـ۱

     2  •  ترک ۲ـ۱

     3  •  ترک ۳ـ۱

     4  •  ترک ۴ـ۱

     5  •  ترک ۵ـ۱

     6  •  ترک ۶ـ۱

     7  •  ترک ۷ـ۱

     8  •  ترک ۸ـ۱

     9  •  ترک ۹ـ۱

     10  •  ترک ۱ـ۲

     11  •  ۲ـ۲

     12  •  ترک ۳ـ۲

     13  •  ترک ۱ـ۳

     14  •  ترک ۱ـ۴

     15  •  ترک ۱ـ۵

     16  •  ترک ۱ـ۶

     17  •  ترک ۱ـ۷

     18  •  ترک ۱ـ۸

     19  •  ترک ۱ـ۹

     20  •  ترک ۱۰

     21  •  ترک ۱۱


◊  حافظ

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  درآستانه

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰

     21  •  ترک ۲۱

     22  •  ترک ۲۳

     23  •  ترک ۲۴

     24  •  ترک ۲۵

     25  •  ترک ۲۶

     26  •  ترک ۲۷


◊  مدایح بی صله

     1  •  ترک ۱۶

     2  •  ترک ۱

     3  •  ترک ۲

     4  •  ترک ۳

     5  •  ترک ۴

     6  •  ترک ۵

     7  •  ترک ۶

     8  •  ترک ۷

     9  •  ترک ۸

     10  •  ترک ۹

     11  •  ترک ۱۰

     12  •  ترک ۱۱

     13  •  ترک ۱۲

     14  •  ترک ۱۳

     15  •  ترک ۱۴

     16  •  ترک ۱۵


◊  ابراهیم در آتش

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰

     21  •  ترک ۲۱

     22  •  ترک ۲۲

     23  •  ترک ۲۳

     24  •  ترک ۲۴

     25  •  ترک ۲۵

     26  •  ترک ۲۶

     27  •  ترک ۲۷

     28  •  ترک ۲۸

     29  •  ترک ۲۹

     30  •  ترک ۳۰

     31  •  ترک ۳۱


◊  باغ آینه

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷


◊  چیدن سپیده دم

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  ققنوس

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸


◊  fedrico garesia loreka

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  کاشفانه فروتن شوکران

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  خروس زری پیرهن پری

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  مسافر کوچولو

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  شعر های نیما

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹


◊  پریا قصه های دخترهای ننه دریا

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  رباعیات خیام

     1  •  

     2  •  

     3  •  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

     4  •  چون ابر به نوروز روخ لاله بشست

     5  •  من بی می ناب زیستن نتوانم

     6  •  از آمدنم نبود گردون را سود

     7  •  بنگر به جهان چه‌طرف بر بستم هیچ

     8  •  از آمدن و رفتن ما سودی کو

     9  •  افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

     10  •  جامیست که عقل آفرین میزندش

     11  •  در کارگاه کوزه گری بودم دوش

     12  •  آنانکه محیط فضل و ادب شدند

     13  •  ازجمله رفتگان این ره دراز

     14  •  این قافله عمر عجب می‌گذرد

     15  •  یاران به مرافقت چو دیدار کنید

     16  •  ساقی غم من بلند عوض شده است

     17  •  ساقی گل و سبزه بس تربناک شدست

     18  •  گویند که دوزخی بود عاشق و مست

     19  •  تا کی غم آن خرم که دارم یا نه

     20  •  قومی متفکرند اندر ره دین

     21  •  من ظاهر نیستی و هستی دانم

     22  •  ما لعبتکانیم و فلک لعبت‌باز

     23  •  چو عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

     24  •  این بهر وجود آمده بیرون ز نهفت

     25  •  گردون نگری ز قد فرسوده ماست

     26  •  از من رمقی به سایه ساقی مند است

     27  •  چون آمدنم به من نبد روز نخست

     28  •  دوری که در او آمدن و رفتن ماست

     29  •  ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

     30  •  تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم

     31  •  صبح است دمی با می گلرنگ زنیم

     32  •  دوران جهان بی می و ساقی هیچ است


◊  شب شعر در امریکا

     1  •  ترک ۱


◊  شآملو و حافظ‌‌

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  سیاه همجون اعماق افریقای خودم

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  سکوت سرشار از نگوفتهاست

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  ترانه های میهن تلخ

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  شقایق

     1  •  ترک ۱وبگردی
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد !
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد ! - پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان)
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان) - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بخش خصوصی با وی گفت: آیا فقط ایران خودرو و سایپا برای خودرو‌سازی ایران خلق شده‌اند و خودرو ساز دیگری نمیتواند در ایران فعالیت کند.
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش!
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش! - دادگاه دوم حمید بقایی،معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بسیار جنجالی شد... / ویدیو از آپارات
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد! - این روزها مردم حس می کنند سفره ای از پول و امکانات پهن شده و هر کسی بی توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت پای آن نشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد. این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها