چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 22 August, 2018

ناظری، شهرام


◊  نوروز و موسیقی کلاسیک

     1  •  گروه نوروز و موسیقی محلی کردی     2  •  دستگاه چهارگاه
◊  سفر به دیگر سو

     1  •  تصنیف در عاشقی پیچیده ام     2  •  ساز و آواز     3  •  گروه نوازی با آواز     4  •  تصنیف آب حیات عشق
◊  نسیم صبحگاهی (ساقی نامه 2)

     1  •  پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)     2  •  آواز (وصیتنامه)،ترجیح بند(شکسته،دلکش)
◊  آتش در نیستان

     1  •  سپیده.آتش در نیستان.یار مارا     2  •  قطعه ضربی.آن کیست.ارغوان     3  •  سپیده(آواز حجاز)     4  •  آتش در نیستان     5  •  یار مارا(ضربی حجاز)     6  •  ضربی(ملودی مازندرانی)     7  •  آن کیست(بداهه خوانی،بداهه نوازی)     8  •  ارغوان(تصنیف)
◊  بی‌قرار

     1  •  پیش درآمدوتصنیف بی قرار.آواز شوشتری     2  •  پیش درآمد.وداع یار فراغ دوستانش باد
◊  نجوا

     1  •  بی من مرو ۱     2  •  بی من مرو ۲     3  •  خیال خوش     4  •  ارکستر و آواز و سه تار     5  •  ارکستر و آواز     6  •  تار و آواز
◊  مطرب مهتاب رو

     1  •  آواز با تنبور     2  •  آواز و تنبور     3  •  گندم     4  •  گل و خار     5  •  مطرب مهتاب رو
◊  چشم براه

     1  •  قطعه مارال     2  •  چهار مضراب و آواز با سه تار     3  •  چشم براه     4  •  آواز با سنتور     5  •  ساقی     6  •  قطعه گفتگو     7  •  آواز با سه تار و چهار مضراب     8  •  چشم براه     9  •  چهارمضراب نی و آواز     10  •  چهار مضراب سه تار و ارکستر     11  •  سفر
◊  ساز نو آواز نو

     1  •  Pish Daramad     2  •  Kamancheh Solo     3  •  Masti Salamat Mikonad     4  •  Kashtieh Shekastegan     5  •  Preamble     6  •  Kamancheh Solo, Song with Taa Kamancheh and Barbat     7  •  Kashti Shekastegan
◊  کنسرتی دیگر

     1  •  چهار مضراب     2  •  دربهار امید     3  •  مثنوی     4  •  هروایه     5  •  دو بیتی خوانی
◊  لیلی و مجنون

     1  •  مقدمهٔ شور با ارکستر     2  •  آواز مثنوی با کمانچه     3  •  تصنیف ای امان     4  •  ادامهٔ آواز مثنوی با کمانچه     5  •  تصنیف پیغام سروش     6  •  درآمد شور با تار     7  •  مقدمهٔ ارکستری پژواک     8  •  قطعهٔ پژواک با همراهی سنتور و تنبک     9  •  درآمد شور، تار آواز (شعر از حافظ)     10  •  قطعهٔ ارکستری شهناز، همراه با آواز     11  •  دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک     12  •  آواز شهناز قرچهٔ رضوی همراه با تار (شهر از حافظ)     13  •  قطعهٔ ارکستری رضوی     14  •  آواز رضوی و فرود
◊  سوته‌دلان (ساقی نامه 1)

     1  •  جام هستی     2  •  سوته دلان
◊  کنسرت اساتید موسیقی ایران

     1  •  پیش درآمد     2  •  تار و آواز و چهارمضراب     3  •  کمانچه و آواز     4  •  دل هوس سبزه و صحرا ندارد     5  •  نی و آواز     6  •  به من سنما     7  •  سنتور و آواز و چهارمضراب     8  •  نی و آواز     9  •  تمنای وصال
◊  آواز اساطیر (شاهنامه کردی)

     1  •  GÅRANI ASI 1     2  •  GÅRANI ASI 2     3  •  GÅRANI ASI 3     4  •  سحرگاه بدستم رستم     5  •  رستم خواهی     6  •  مقام جلوشاهی     7  •  مقام مجنونی
◊  بهاران آبیدر

     1  •  بهاران آبیدار     2  •  فغان بربط     3  •  آواز راست پنجگاه
◊  بشنو از نی

     1  •  مقدمهٔ (ارکستر و آواز)     2  •  قطعهٔ زرد ملیحه     3  •  قطعهٔ گرمرا (ارکستر و آواز)     4  •  ساقی نامه     5  •  قطعهٔ باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)     6  •  تصنیف حدیث نی     7  •  تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)     8  •  ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور     9  •  تصنیف بشنو از نی
◊  غم زیبا

     1  •  آواز زند     2  •  تصنیف سرمست     3  •  سر بلند     4  •  تصنیف ماهور     5  •  سرگذشت     6  •  عاشق مشوید     7  •  شروین     8  •  راز نهان     9  •  غم زیبا
◊  شورانگیز

     1  •  چهار مضراب     2  •  درآمد     3  •  شوریده     4  •  مثنوی     5  •  مجنون     6  •  صبوح     7  •  خزان     8  •  ساز و آواز     9  •  شورانگیز     10  •  بیا ساقی
◊  گل صد برگ

     1  •  مقدمه چاووشی.پیش درآمدوتصنیف     2  •  آواز.تصنیف.قطعه ضربی
◊  کیش مهر

     1  •  به جهان خرم از آنم     2  •  کیش مهر     3  •  دل میرود ز دستم     4  •  لقای دلدار     5  •  تصنیف کاروان     6  •  آواز نوا     7  •  تصنیف بی تو بسر نمی شود
◊  در گلستانه

     1  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۱     2  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۲     3  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۳     4  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۴     5  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۵     6  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۶     7  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۷     8  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۱     9  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۲     10  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۳     11  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۴     12  •  در گلستانه، قسمت۳     13  •  در گلستانه، قسمت۴     14  •  شهیدان خدایی
◊  یادگار دوست

     1  •  آواز(درآمد ماهور)،گوشه داد(سوزوگداز)     2  •  آواز راک عبدولله،راک کشمیر،تصنیف راک عبدولله
◊  دل شیدا

     1  •  پیش درآمد اصفهان.درآمد اصفهان     2  •  مقدمه عشاق اصفهان.بیات راجه
◊  حیرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  حیرانی     3  •  Yavaran Masem     4  •  سر مگو     5  •  شد ز غمت خانهٔ سودا     6  •  آواز رها
◊  سخن تازه

     1  •  مقدمه بیات اصفهان     2  •  ساز و آواز     3  •  تصنیف سخن تازه     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف شرح جان     6  •  چهارمضراب نغمه     7  •  ساز و آواز     8  •  تصنیف قرار غم
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد(بسته نگار)     2  •  جان من     3  •  رهاب     4  •  کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد     10  •  درآمد     11  •  نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهناز     14  •  گرایلی     15  •  گرایلی(واریاسیون)     16  •  گرایلی(تصنیف)     17  •  رنج شهرآشوب
◊  صبحگاهی

     1  •  سلام     2  •  چهارمضراب     3  •  تکنوازی تار     4  •  آواز     5  •  پیش زنگوله     6  •  حصار(آواز)     7  •  ای ساربان
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  فرود نوا     10  •  راز نو
◊  آزاری(چاوش ۲) ـ لطفی، گروه شیدا

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷
◊  کاروان شهید(چاوش ۸)

     1  •  ارغوان     2  •  تکنوازی تار     3  •  کاروان شهید
◊  لعل بهار

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  لعل     8  •  ساز و آواز     9  •  تصنیف لعل
◊  مرا عاشق(چاوش ۴)

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  ای پدر     8  •  ای برادر     9  •  ای حریفان     10  •  ای ایران
◊  صدای سخن عشق

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶
◊  شعر و عرفان

     1  •  با من صنما     2  •  ارکستر و آواز     3  •  من چرا دل به تو دادم     4  •  آواز و سنتور و نی     5  •  قطعهٔ بدونه کلام     6  •  ارکستر و آواز     7  •  با من صنما     8  •  قطعهٔ بی کلام

وبگردی
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا - صداوسیما در اتفاقی کم‌سابقه، مسابقه زهرا کیانی عضو تیم زنان ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا را زنده پخش کرد. زهرا کیانی ۱۹ ساله در سبک تالو حرکات بسیار زیبایی راانجام داد و موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
فیلم | رضا کیانیان: ما مردم بدی نیستیم چرا نباید یک روز خوب ببینیم؟
فیلم | رضا کیانیان: ما مردم بدی نیستیم چرا نباید یک روز خوب ببینیم؟ - فیلم - رضا کیانیان امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری ضیاءالدین دری سخنان تندی درباره وضعیت اجتماعی کشور گفت که در ویدئوی زیر می شنوید.
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.