جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Friday, 27 April, 2018

ناظری، شهرام


◊  نوروز و موسیقی کلاسیک

     1  •  گروه نوروز و موسیقی محلی کردی     2  •  دستگاه چهارگاه
◊  سفر به دیگر سو

     1  •  تصنیف در عاشقی پیچیده ام     2  •  ساز و آواز     3  •  گروه نوازی با آواز     4  •  تصنیف آب حیات عشق
◊  نسیم صبحگاهی (ساقی نامه 2)

     1  •  پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)     2  •  آواز (وصیتنامه)،ترجیح بند(شکسته،دلکش)
◊  آتش در نیستان

     1  •  سپیده.آتش در نیستان.یار مارا     2  •  قطعه ضربی.آن کیست.ارغوان     3  •  سپیده(آواز حجاز)     4  •  آتش در نیستان     5  •  یار مارا(ضربی حجاز)     6  •  ضربی(ملودی مازندرانی)     7  •  آن کیست(بداهه خوانی،بداهه نوازی)     8  •  ارغوان(تصنیف)
◊  بی‌قرار

     1  •  پیش درآمدوتصنیف بی قرار.آواز شوشتری     2  •  پیش درآمد.وداع یار فراغ دوستانش باد
◊  نجوا

     1  •  بی من مرو ۱     2  •  بی من مرو ۲     3  •  خیال خوش     4  •  ارکستر و آواز و سه تار     5  •  ارکستر و آواز     6  •  تار و آواز
◊  مطرب مهتاب رو

     1  •  آواز با تنبور     2  •  آواز و تنبور     3  •  گندم     4  •  گل و خار     5  •  مطرب مهتاب رو
◊  چشم براه

     1  •  قطعه مارال     2  •  چهار مضراب و آواز با سه تار     3  •  چشم براه     4  •  آواز با سنتور     5  •  ساقی     6  •  قطعه گفتگو     7  •  آواز با سه تار و چهار مضراب     8  •  چشم براه     9  •  چهارمضراب نی و آواز     10  •  چهار مضراب سه تار و ارکستر     11  •  سفر
◊  ساز نو آواز نو

     1  •  Pish Daramad     2  •  Kamancheh Solo     3  •  Masti Salamat Mikonad     4  •  Kashtieh Shekastegan     5  •  Preamble     6  •  Kamancheh Solo, Song with Taa Kamancheh and Barbat     7  •  Kashti Shekastegan
◊  کنسرتی دیگر

     1  •  چهار مضراب     2  •  دربهار امید     3  •  مثنوی     4  •  هروایه     5  •  دو بیتی خوانی
◊  لیلی و مجنون

     1  •  مقدمهٔ شور با ارکستر     2  •  آواز مثنوی با کمانچه     3  •  تصنیف ای امان     4  •  ادامهٔ آواز مثنوی با کمانچه     5  •  تصنیف پیغام سروش     6  •  درآمد شور با تار     7  •  مقدمهٔ ارکستری پژواک     8  •  قطعهٔ پژواک با همراهی سنتور و تنبک     9  •  درآمد شور، تار آواز (شعر از حافظ)     10  •  قطعهٔ ارکستری شهناز، همراه با آواز     11  •  دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک     12  •  آواز شهناز قرچهٔ رضوی همراه با تار (شهر از حافظ)     13  •  قطعهٔ ارکستری رضوی     14  •  آواز رضوی و فرود
◊  سوته‌دلان (ساقی نامه 1)

     1  •  جام هستی     2  •  سوته دلان
◊  کنسرت اساتید موسیقی ایران

     1  •  پیش درآمد     2  •  تار و آواز و چهارمضراب     3  •  کمانچه و آواز     4  •  دل هوس سبزه و صحرا ندارد     5  •  نی و آواز     6  •  به من سنما     7  •  سنتور و آواز و چهارمضراب     8  •  نی و آواز     9  •  تمنای وصال
◊  آواز اساطیر (شاهنامه کردی)

     1  •  GÅRANI ASI 1     2  •  GÅRANI ASI 2     3  •  GÅRANI ASI 3     4  •  سحرگاه بدستم رستم     5  •  رستم خواهی     6  •  مقام جلوشاهی     7  •  مقام مجنونی
◊  بهاران آبیدر

     1  •  بهاران آبیدار     2  •  فغان بربط     3  •  آواز راست پنجگاه
◊  بشنو از نی

     1  •  مقدمهٔ (ارکستر و آواز)     2  •  قطعهٔ زرد ملیحه     3  •  قطعهٔ گرمرا (ارکستر و آواز)     4  •  ساقی نامه     5  •  قطعهٔ باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)     6  •  تصنیف حدیث نی     7  •  تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)     8  •  ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور     9  •  تصنیف بشنو از نی
◊  غم زیبا

     1  •  آواز زند     2  •  تصنیف سرمست     3  •  سر بلند     4  •  تصنیف ماهور     5  •  سرگذشت     6  •  عاشق مشوید     7  •  شروین     8  •  راز نهان     9  •  غم زیبا
◊  شورانگیز

     1  •  چهار مضراب     2  •  درآمد     3  •  شوریده     4  •  مثنوی     5  •  مجنون     6  •  صبوح     7  •  خزان     8  •  ساز و آواز     9  •  شورانگیز     10  •  بیا ساقی
◊  گل صد برگ

     1  •  مقدمه چاووشی.پیش درآمدوتصنیف     2  •  آواز.تصنیف.قطعه ضربی
◊  کیش مهر

     1  •  به جهان خرم از آنم     2  •  کیش مهر     3  •  دل میرود ز دستم     4  •  لقای دلدار     5  •  تصنیف کاروان     6  •  آواز نوا     7  •  تصنیف بی تو بسر نمی شود
◊  در گلستانه

     1  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۱     2  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۲     3  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۳     4  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۴     5  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۵     6  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۶     7  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۷     8  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۱     9  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۲     10  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۳     11  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۴     12  •  در گلستانه، قسمت۳     13  •  در گلستانه، قسمت۴     14  •  شهیدان خدایی
◊  یادگار دوست

     1  •  آواز(درآمد ماهور)،گوشه داد(سوزوگداز)     2  •  آواز راک عبدولله،راک کشمیر،تصنیف راک عبدولله
◊  دل شیدا

     1  •  پیش درآمد اصفهان.درآمد اصفهان     2  •  مقدمه عشاق اصفهان.بیات راجه
◊  حیرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  حیرانی     3  •  Yavaran Masem     4  •  سر مگو     5  •  شد ز غمت خانهٔ سودا     6  •  آواز رها
◊  سخن تازه

     1  •  مقدمه بیات اصفهان     2  •  ساز و آواز     3  •  تصنیف سخن تازه     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف شرح جان     6  •  چهارمضراب نغمه     7  •  ساز و آواز     8  •  تصنیف قرار غم
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد(بسته نگار)     2  •  جان من     3  •  رهاب     4  •  کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد     10  •  درآمد     11  •  نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهناز     14  •  گرایلی     15  •  گرایلی(واریاسیون)     16  •  گرایلی(تصنیف)     17  •  رنج شهرآشوب
◊  صبحگاهی

     1  •  سلام     2  •  چهارمضراب     3  •  تکنوازی تار     4  •  آواز     5  •  پیش زنگوله     6  •  حصار(آواز)     7  •  ای ساربان
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  فرود نوا     10  •  راز نو
◊  آزاری(چاوش ۲) ـ لطفی، گروه شیدا

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷
◊  کاروان شهید(چاوش ۸)

     1  •  ارغوان     2  •  تکنوازی تار     3  •  کاروان شهید
◊  لعل بهار

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  لعل     8  •  ساز و آواز     9  •  تصنیف لعل
◊  مرا عاشق(چاوش ۴)

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  ای پدر     8  •  ای برادر     9  •  ای حریفان     10  •  ای ایران
◊  صدای سخن عشق

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶
◊  شعر و عرفان

     1  •  با من صنما     2  •  ارکستر و آواز     3  •  من چرا دل به تو دادم     4  •  آواز و سنتور و نی     5  •  قطعهٔ بدونه کلام     6  •  ارکستر و آواز     7  •  با من صنما     8  •  قطعهٔ بی کلام

وبگردی
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید !
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید ! - به فرض محال که اطلاعات مردم مورد سوءاستفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد، برای‌شان پیامد امنیتی مستقیمی ندارد. بسیاری از کاربران ایرانی در تلگرام به دریافتن و فرستادن اخبار و طیفی از جوک‌ها (از سیاسی گرفته تا خانوادگی) می‌پردازند. این مسائل هم برای کشورهای دیگر اهمیتی ندارد (البته اگر از تحلیل محتوا و کاربردهای بعدی‌شان بگذریم) و نمی‌تواند پیامد مستقیمی برای کاربر ایرانی داشته باشد. اما همین اطلاعات چنانچه…
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!