سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ / Tuesday, 23 January, 2018

ناظری، شهرام


◊  نوروز و موسیقی کلاسیک

     1  •  گروه نوروز و موسیقی محلی کردی     2  •  دستگاه چهارگاه
◊  سفر به دیگر سو

     1  •  تصنیف در عاشقی پیچیده ام     2  •  ساز و آواز     3  •  گروه نوازی با آواز     4  •  تصنیف آب حیات عشق
◊  نسیم صبحگاهی (ساقی نامه 2)

     1  •  پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)     2  •  آواز (وصیتنامه)،ترجیح بند(شکسته،دلکش)
◊  آتش در نیستان

     1  •  سپیده.آتش در نیستان.یار مارا     2  •  قطعه ضربی.آن کیست.ارغوان     3  •  سپیده(آواز حجاز)     4  •  آتش در نیستان     5  •  یار مارا(ضربی حجاز)     6  •  ضربی(ملودی مازندرانی)     7  •  آن کیست(بداهه خوانی،بداهه نوازی)     8  •  ارغوان(تصنیف)
◊  بی‌قرار

     1  •  پیش درآمدوتصنیف بی قرار.آواز شوشتری     2  •  پیش درآمد.وداع یار فراغ دوستانش باد
◊  نجوا

     1  •  بی من مرو ۱     2  •  بی من مرو ۲     3  •  خیال خوش     4  •  ارکستر و آواز و سه تار     5  •  ارکستر و آواز     6  •  تار و آواز
◊  مطرب مهتاب رو

     1  •  آواز با تنبور     2  •  آواز و تنبور     3  •  گندم     4  •  گل و خار     5  •  مطرب مهتاب رو
◊  چشم براه

     1  •  قطعه مارال     2  •  چهار مضراب و آواز با سه تار     3  •  چشم براه     4  •  آواز با سنتور     5  •  ساقی     6  •  قطعه گفتگو     7  •  آواز با سه تار و چهار مضراب     8  •  چشم براه     9  •  چهارمضراب نی و آواز     10  •  چهار مضراب سه تار و ارکستر     11  •  سفر
◊  ساز نو آواز نو

     1  •  Pish Daramad     2  •  Kamancheh Solo     3  •  Masti Salamat Mikonad     4  •  Kashtieh Shekastegan     5  •  Preamble     6  •  Kamancheh Solo, Song with Taa Kamancheh and Barbat     7  •  Kashti Shekastegan
◊  کنسرتی دیگر

     1  •  چهار مضراب     2  •  دربهار امید     3  •  مثنوی     4  •  هروایه     5  •  دو بیتی خوانی
◊  لیلی و مجنون

     1  •  مقدمهٔ شور با ارکستر     2  •  آواز مثنوی با کمانچه     3  •  تصنیف ای امان     4  •  ادامهٔ آواز مثنوی با کمانچه     5  •  تصنیف پیغام سروش     6  •  درآمد شور با تار     7  •  مقدمهٔ ارکستری پژواک     8  •  قطعهٔ پژواک با همراهی سنتور و تنبک     9  •  درآمد شور، تار آواز (شعر از حافظ)     10  •  قطعهٔ ارکستری شهناز، همراه با آواز     11  •  دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک     12  •  آواز شهناز قرچهٔ رضوی همراه با تار (شهر از حافظ)     13  •  قطعهٔ ارکستری رضوی     14  •  آواز رضوی و فرود
◊  سوته‌دلان (ساقی نامه 1)

     1  •  جام هستی     2  •  سوته دلان
◊  کنسرت اساتید موسیقی ایران

     1  •  پیش درآمد     2  •  تار و آواز و چهارمضراب     3  •  کمانچه و آواز     4  •  دل هوس سبزه و صحرا ندارد     5  •  نی و آواز     6  •  به من سنما     7  •  سنتور و آواز و چهارمضراب     8  •  نی و آواز     9  •  تمنای وصال
◊  آواز اساطیر (شاهنامه کردی)

     1  •  GÅRANI ASI 1     2  •  GÅRANI ASI 2     3  •  GÅRANI ASI 3     4  •  سحرگاه بدستم رستم     5  •  رستم خواهی     6  •  مقام جلوشاهی     7  •  مقام مجنونی
◊  بهاران آبیدر

     1  •  بهاران آبیدار     2  •  فغان بربط     3  •  آواز راست پنجگاه
◊  بشنو از نی

     1  •  مقدمهٔ (ارکستر و آواز)     2  •  قطعهٔ زرد ملیحه     3  •  قطعهٔ گرمرا (ارکستر و آواز)     4  •  ساقی نامه     5  •  قطعهٔ باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)     6  •  تصنیف حدیث نی     7  •  تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)     8  •  ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور     9  •  تصنیف بشنو از نی
◊  غم زیبا

     1  •  آواز زند     2  •  تصنیف سرمست     3  •  سر بلند     4  •  تصنیف ماهور     5  •  سرگذشت     6  •  عاشق مشوید     7  •  شروین     8  •  راز نهان     9  •  غم زیبا
◊  شورانگیز

     1  •  چهار مضراب     2  •  درآمد     3  •  شوریده     4  •  مثنوی     5  •  مجنون     6  •  صبوح     7  •  خزان     8  •  ساز و آواز     9  •  شورانگیز     10  •  بیا ساقی
◊  گل صد برگ

     1  •  مقدمه چاووشی.پیش درآمدوتصنیف     2  •  آواز.تصنیف.قطعه ضربی
◊  کیش مهر

     1  •  به جهان خرم از آنم     2  •  کیش مهر     3  •  دل میرود ز دستم     4  •  لقای دلدار     5  •  تصنیف کاروان     6  •  آواز نوا     7  •  تصنیف بی تو بسر نمی شود
◊  در گلستانه

     1  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۱     2  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۲     3  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۳     4  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۴     5  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۵     6  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۶     7  •  در گلستانه، قسمت۱ـ۷     8  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۱     9  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۲     10  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۳     11  •  در گلستانه، قسمت۲ـ۴     12  •  در گلستانه، قسمت۳     13  •  در گلستانه، قسمت۴     14  •  شهیدان خدایی
◊  یادگار دوست

     1  •  آواز(درآمد ماهور)،گوشه داد(سوزوگداز)     2  •  آواز راک عبدولله،راک کشمیر،تصنیف راک عبدولله
◊  دل شیدا

     1  •  پیش درآمد اصفهان.درآمد اصفهان     2  •  مقدمه عشاق اصفهان.بیات راجه
◊  حیرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  حیرانی     3  •  Yavaran Masem     4  •  سر مگو     5  •  شد ز غمت خانهٔ سودا     6  •  آواز رها
◊  سخن تازه

     1  •  مقدمه بیات اصفهان     2  •  ساز و آواز     3  •  تصنیف سخن تازه     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف شرح جان     6  •  چهارمضراب نغمه     7  •  ساز و آواز     8  •  تصنیف قرار غم
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد(بسته نگار)     2  •  جان من     3  •  رهاب     4  •  کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد     10  •  درآمد     11  •  نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهناز     14  •  گرایلی     15  •  گرایلی(واریاسیون)     16  •  گرایلی(تصنیف)     17  •  رنج شهرآشوب
◊  صبحگاهی

     1  •  سلام     2  •  چهارمضراب     3  •  تکنوازی تار     4  •  آواز     5  •  پیش زنگوله     6  •  حصار(آواز)     7  •  ای ساربان
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  فرود نوا     10  •  راز نو
◊  آزاری(چاوش ۲) ـ لطفی، گروه شیدا

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷
◊  کاروان شهید(چاوش ۸)

     1  •  ارغوان     2  •  تکنوازی تار     3  •  کاروان شهید
◊  لعل بهار

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  لعل     8  •  ساز و آواز     9  •  تصنیف لعل
◊  مرا عاشق(چاوش ۴)

     1  •  تصنیف مرا عاشق     2  •  شورانگیز     3  •  ساز و آواز     4  •  نغمه     5  •  ساز و آواز     6  •  تصنیف مرا عاشق     7  •  ای پدر     8  •  ای برادر     9  •  ای حریفان     10  •  ای ایران
◊  صدای سخن عشق

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶
◊  شعر و عرفان

     1  •  با من صنما     2  •  ارکستر و آواز     3  •  من چرا دل به تو دادم     4  •  آواز و سنتور و نی     5  •  قطعهٔ بدونه کلام     6  •  ارکستر و آواز     7  •  با من صنما     8  •  قطعهٔ بی کلام

وبگردی
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود!
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود! - شرکتی که یک‌شبه می‌توان آن را در اوج تحریم به استاد پیر و از نفس افتاده ترافیک رییس دولت قبل سپرد و بعد از آن، ناگهان در آزمون و خطایی دیگر به جوانی میدان داد.
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است!
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است! - دو هفته پس از بروز حادثه برای ناوچه دماوند بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر، رسانه‌های روسیه با تفسیر تصاویر منتشر شده اخیر از وضعیت این شناور مدعی شده‌اند که بخش‌های زیادی از دماوند که سه سال پیش به ناوگان شمال نیروی دریایی ایران اضافه شده به زیر آب رفته و شکستگی آشکاری در قسمت پد بالگرد آن مشاهده می‌شود.
افشای راز یک ازدواج عجیب!
افشای راز یک ازدواج عجیب! - دو سال بعد، اخبار رابطه عاشقانه همسرش با یک نوجوان، مانند یک سیلی بر صورت اوزیر بود. بویژه آنکه، دخترشان لورنس، همکلاسی ماکرون بود.
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم - یک جوان در حوالی چهارراه بیمارستان قم به چند روحانی حمله کرد و دو تن از آنها را زخمی کرد به گفته شاهدان ضارب یک خودرو را نیز به آتش کشید و متواری شد.
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان - باند چهار نفره سارقان مسلح که قصد داشتند امروز از یک طلافروشی در یافت‌آباد سرقت کنند، ساعت 10 صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان - رئیس سازمان انتقال خون و مسئول سابق امور کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون با حضور مقابل دوربین فارس از برخی تخلفات در زمینه پلاسمای خون پرده برداشتند.
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها